BaltiRail – oikotie Euroopan sydämeen

02.09.2009

Tervetuloa BaltiRailin uudistuneille kotisivuille !

Filed under: Yhdistys — baltirail @ 11.56

Train coming to tunnel

BALTIRAIL
on yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia Helsingistä Tallinnaan ja sieltä etelään suuntautuvan rautatieyhteyshankkeen yleisten edellytysten edistämiseksi. Yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja, järjestää kokouksia, näyttelyitä, neuvottelutilaisuuksia ja koulutusta sekä laatii asiaa koskevia selvityksiä ja tutkimuksia. Tärkeänä yhdistys pitää Baltian ja Puolan rautateiden modernisointia. Jo se auttaisi Suomea. Suomenlahden ylitys tapahtuisi alkuun juna- ja autolautoilla, myöhemmin liikennöinti tapahtuisi nopeammin rautatietunnelissa.

lue lisää Baltirail-hankkeesta tällä linkillä

BALTIRAIL YHDISTYKSEN TIEDONANTO:

Helsinki-Tallinn Transport and Planning Scenarios, Final Conference, November 22, 2012

Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat

TEHDÄÄN TUNNELI HELSINGIN JA TALINNAN VÄLILLE
Nyt on oikea aika selvittää Suomenlahden alittavan rautatietunnelin hyödyt Suomen ulkomaankaupalle. Selvitys olisi täydennys Suomen liikennepoliittiseen selontekoon ulkomaanliikenteen osalta.

Maantieteestä johtuen meillä on kilpailijoihimme verrattuna pidemmät kuljetusmatkat ja enemmän kuljetuskustannuksia. Suomi on pinta-alaltaan laaja pohjoisessa sijaitseva valtio, joka on kuljetusteknisesti kuin saarella. Vuotuisista 100 miljoonan tonnin vienti- ja tuontikuljetuksista 80% kuljetetaann laivoilla. Laivakuljetuksiin tarvitaan fossiilista polttoainetta, satamia, laivaväyliä ja jäänmurtajia. Autokuljetukset satamiin ja satamista ovat pitkiä ja aikaavieviä ja polttoainetta kuluttavia. Selvityksen ja sitä seuravan tunnelipäätöksen jälkeen valtiovalta voisi laatia ohjelman koko liikennejärjestelmän uudistamisesta. Liikennemuotojen uusi työnjako mahdollistaa paremman palvelutason ja alemmat kokonaiskustannukset.  Satamien, jakelukeskusten ja kuljetusten toimintojen sopeuttamiseen tarvitaan pitkä aika.

Tunnelin rakentamisen jälkeen voitaisiin Pohjanmaan, Savon ja Karjalan radoilta tulevat rahdit ajaa pysähtymättä Pasilasta alkavan tunnelin kautta Tallinnaan ja edelleen eurooppalaisille vastaanottajille ja päinvastaiseen suuntaan. Reitillä kuljetusaika ja kustannukset olisivat nykyiseen nähden ylivoimaisen kilpailukykyiset. Potentiaalinen volyymi on erittäin suuri. Teknologiateollisuuden uusien  vientitilausten jakautuma tänä vuonna on Länsi-Eurooppaan 58%, Keski- ja Itäeurooppaan 17%, Aasiaan 12%. Pelkästään Saksaan vienti on 11% ja tuonti 21% 100 miljoonan tonnin kokonaisvolyymistä. Nopea ja edullinen kuljetusyhteys kotimaisten tuottajien ja keskieurooppalaisten ostajien välillä tukee laajalti kotimaisten vientituotteiden jalostusasteen nousua ja selviytymistä globaalissa kilpailussa. Tunnelin vaikutus on pitkäaikainen, ja se antaa kestävän vaihtoehdon eri kuljetusmuotojen valinnassa. Myös uutta liikennettä syntyy Pietarin ja tulevaisuudessa myös kalottialueen  ansiosta. Henkilö- ja automatkailua tunneliyhteys kasvattaa oleellisesti  – riippumatta mahdollisuudesta Suomenlahden ylittämiseen risteilyaluksella. ”Yli yön” -toimitukset Suomesta keski-Eurooppaan toteutuvat Rail Balticalla ja tunnelilla. Helsinki-Tallinna -kaksoiskaupungin sisäisen liikenteen järjestämiseksi ja yleensäkin todelliseksi kaksoiskaupungiksi kehittymiseksi on seudullinen rautatieyhteys puolen tunnin matka-ajalla välttämätön.

Tunnelien rakentamistekniikka ja kustannustehokkuus kehittyvät koko ajan. TEN-korridorilla No 23 Grazin ja Klagenfurtin yhdysradalla on sovittu tunnelin rakentamisesta tekniikalla, jossa porataan kaksi rinnakkaista tunnelia 9,9 metrin halkaisijan omaavilla tunneliporakoneilla. Tanskan ja Saksan välille tuleva Fehmarnbelt -projektissa upotetaan meren pohjalle 18 km pituinen elementtitunneli sekä moottoritielle että rautatielle.

Rakentamiseen on Suomen valtiolla yksin huonot mahdollisuudet, mutta jo sen tavoitekin olisi hyvää lamalääkettä. Rahoitus on järjestettävissä julkisissa investoinneissa käytetyillä elinkaarimalleilla rahasto- ja lainapääomilla. Elinkaarirahasto sijoittaa hankkeesaan 10-20% omaa pääomaa, ja loput on vierasta, joka oikein strukturoituna vastaa hinnoittelultaan julkisen sektorin riskiluokkaa. Näin voidaan saada lisäksi huipputason toimialaosaamista ja ammattimaista omistajahallinnointia. Menetelmästä on hyviä kokemuksia Ruotsissa maakaasun kantaverkkoyhtiössä Swedegasissa. Kansantaloudelliset säästöt tunnelin avulla  maksavat investoinnin mm. siten, että kun tunneli on käytettävissä vältyttäisiin suurelta osin ns. rikkidirektiivin kustannuksilta, mikä otettaneen huomioon jo selvitys- ja rakennusvaiheen aikana. EU suostuu osarahoitusroolin tällaisesssa infrahankkeessa, jolla parannetaan kaukana pohjoisessa sijaitsevan jäsenvaltion kilpailukykyä. Suomen ja Baltian maiden pääministerien päätöksen mukaisesti on käynnissä neuvottelut Rail Baltican perusparantamisesta osittain EU:n rahoittamana. Sen kannattavuudelle ja ehkä toteutuvuudellekin tunnelilla on merkitys, koska EU ymmärtää radan ja tunnelin synergiakytköksen.

Viime vuosina Rail Balticasta tehdyt ansiokkaat selvitykset ja yhteistyöprosessit osoittavat vääjäämättömästi tunnelin välttämättömyyden Suomelle kestävässä kuljetusstrategiassa. Näiden tulosten perusteella toivottava johtopäätös on, että tunnelista vaikeneminen lopetetaan ja tartutaan vastuullisesti ja rohkeasti toimeen!

Baltirail -yhdistys

Väinö Castrén, pj                      Pekka Haavisto,vpj

vaino.castren@gmail.com            wers.haavisto@pp.inet.fi

Mainokset

1 kommentti

  1. Kiva juna

    kommentti Kirjoittanut baltirail — 01.09.2009 @ 13.36


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Pidä blogia WordPress.comissa.

%d bloggers like this: